Thực hiện chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Yên Bái 2013 - 2017. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Yên Bái đã tập trung triển khai tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trong năm 2016, đơn vị đã triển khai thực hiện một số các nội dung rất thiết thực như tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân, các em học sinh ở các trường học và đặc biệt là hỗ trợ 100 hộ gia đình thực hiện triển khai mô hình “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hộ gia đình” trên địa bàn thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Mù Cang Chải, huyện Trấn Yên và huyện Văn Yên (mô hình hộ gia đình sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời và 02 bóng đèn compact).

Công tác tuyên truyền đã đem lại hiệu quả rất rõ rệt cụ thể về phía các doanh nghiệp đã tăng cường triển khai thực hiện tiết kiệm năng lượng đến từng cán bộ nhân viên, đưa nội dung tiết kiệm năng lượng vào kế hoạch thực hiện hàng năm, áp dụng các giải pháp TKNL giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thực hiện kiểm toáng năng lượng. Về phía các hộ gia đình đã nâng cao ý thức sử dụng NLTK&HQ đến từng thành viên trong gia đình.

Ngoài ra chương trình đã vận động các hộ gia đình thay thế, lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời và bóng đèn compact, đèn Led tiết kiệm điện qua đó giúp giảm lượng điện năng tiêu thụ trên địa bàn. Có thể thấy việc triển khai công tác tuyên truyền đã đạt được những kết quả rất tích cực góp phần thực hiện các mục tiêu mà chương trình đã đặt ra. Thời gian tới Trung tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và cung cấp các giải pháp tiết kiệm năng lượng nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân, doanh nghiệp về sử dụng NLTK&HQ.


Ngọc Lan (Sở CT tỉnh Yên Bái)