Theo Kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Phước được giao thực hiện 07 đề án hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) ứng dụng máy móc thiết bị và xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật trong sản xuất chế biến hạt điều xuất khẩu, với tổng kinh phí hỗ trợ là 1.650 triệu đồng.

Sau khi ký hợp đồng triển khai với các đơn vị thụ hưởng, đến nay toàn bộ các đề án khuyến công quốc gia năm 2017 đã hoàn thành và được Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Phước phối hợp với Phòng Quản lý công nghiệp (Sở Công Thương), Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, UBND các xã nơi triển khai đề án tổ chức nghiệm thu.

Các đề án hoàn thành gồm: Hỗ trợ Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Đức Thịnh (xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng) 01 máy cắt tách vỏ cứng hạt điều Model 2017; công suất từ 450 - 570 kg điều nguyên liệu /giờ; máy mới 100%; sản xuất tại Việt Nam; hỗ trợ Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Hoàng Hưng - xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng 01 máy bóc vỏ lụa nhân hạt điều: Model PM300; công suất từ 200 - 300 kg hạt điều nhân/giờ; máy mới 100%; sản xuất tại Việt Nam; hỗ trợ Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Thắng Lanh - xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập 01 máy cắt tách vỏ cứng hạt điều Model 2017; công suất từ 450 - 570 kg điều nguyên liệu /giờ; máy mới 100%, sản xuất tại Việt Nam; hỗ trợ Công ty TNHH Hậu Nhựt - xã Bù Nho, huyện Phú Riềng 01 máy cắt tách vỏ cứng hạt điều Model 2017; công suất từ 450 - 600 kg điều nguyên liệu/giờ; máy mới 100%, sản xuất tại Việt Nam; hỗ trợ Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Phúc Thịnh – phường Thắc Mơ, thị xã Phước Long 01 máy cắt tách vỏ cứng hạt điều Model 2017; công suất từ 450 - 570 kg điều nguyên liệu/giờ; máy mới 100%, sản xuất tại Việt Nam; hỗ trợ Công ty TNHH MTV tư vấn Trung Kiên - phường Long Thủy, thị xã Phước Long 01 thiết bị nồi hơi Model 2017; công suất 2.500kg/h, thiết bị mới 100%, xuất xứ Việt Nam và phối hợp Công ty TNHH sản xuất thương mại Phúc An xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật xông trùng bằng phương pháp kiểm soát không khí trong chế biến hạt điều xuất khẩu thông qua hỗ trợ đầu tư hệ thống xông trùng công suất 11.200 tấn hạt điều nhân trắng /năm, theo tiêu chuẩn châu Âu, mới 100%.

Theo đại diện các Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng huyện, thị xã, UBND xã, phường nơi triển khai thực hiện các đề án, sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công cho các cơ sở công nghiệp nông thôn để phát triển sản xuất có ý nghĩa thiết thực trong điều kiện thực tế cũng như thực hiện chính sách của Nhà nước trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển; đồng thời cũng mong muốn nhận được sự quan tâm hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các doanh nghiệp trên địa bàn./.


Đỗ Viết Giang (SCT Bình Phước)