UBND tỉnh Kiên Giang đã có Quyết định 426/QĐ-UBND ngày 28/02/2012, phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển các cụm công nghiệp (CCN) giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2025.


Theo đó, đến năm 2020 sẽ phát triển 12 CCN với tổng vốn đầu tư ước tính là 2.932,25 tỷ đồng trên tổng diện tích đất quy hoạch là 549,11 ha. Cụ thể, Giai đoạn 2011 – 2015, quy hoạch và xây dựng các CCN trên địa bàn để tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển cơ sở công nghiệp; tập trung hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho 05 CCN với tổng diện tích 172,96 ha, tổng vốn đầu tư là 923,61 tỷ đồng, thu hút và giải quyết việc làm cho khoảng 8.302 lao động. Giai đoạn 2016 – 2020: Tăng thêm 376,15 ha, trong đó mở rộng 01 CCN diện tích 31,16 ha, phát triển mới 07 CCN diện tích 344,99 ha, tổng vốn đầu tư là 2.008,64 tỷ đồng, thu hút và giải quyết việc làm cho khoảng 18.055 lao động. Đến giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh dự kiến sẽ phát triển thêm 12 CCN với tổng diện tích 549,35 ha tập trung ở các huyện Kiên Lương, Hòn Đất, Giồng Riềng, An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Phú Quốc và thành phố Rạch Giá.

 

Song song với việc quy hoạch phát triển các CCN trong thời gian tới, UBND tỉnh Kiên Giang cũng chỉ đạo đối với các CCN đã hình thành cần thực hiện việc chuyển đổi theo đúng quy định của Quy chế quản lý CCN và các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước; Tập trung kêu gọi, thu hút đầu tư đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để lấp đầy các CCN, đồng thời thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình triển khai thực tế, đề xuất phương án xử lý đối với các CCN, như: Trường hợp CCN triển khai thuận lợi, thu hút đầu tư tốt, triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo đúng tiến độ và tại khu vực còn quỹ đất để phát triển thì ngoài việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động có thể xem xét mở rộng CCN; Trường hợp CCN gặp khó khăn trong quá trình triển khai, cần tập trung giải quyết các vướng mắc để tiếp tục triển khai. Với CCN không có triển vọng phát triển, kiên quyết rút giấy phép đầu tư, quyết định phê duyệt dự án hoặc đổi mục đích sử dụng, không để tình trạng dự án được phê duyệt, nhưng không triển khai gây dư luận xấu trong xã hội…

 


NGUYỄN THÀNH LONG

TT.Khuyến công & Tư vấn PTCN Kiên Giang