Lâm Đồng hiện có 02 khu công nghiệp Lộc Sơn và khu công nghiệp Phú Hội với tổng diện tích quy hoạch trên 360 ha, đang thu hút đầu tư các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.Tính đến nay 02 khu công nghiệp đã thu hút được 51 dự án đăng ký đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư còn hiệu lực. Trong đó khu công nghiệp Lộc Sơn 29 dự án, 06 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, khu công nghiệp Phú Hội 22 dự án đầu tư 05 dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng vốn đầu tư đăng ký của 51 dự án là 3.015,47 tỷ đồng và 39,95 triệu USD Mỹ; tổng diện tích thuê đất là 107,19 ha, lao động đăng ký 6.113 lao động.


Đến tháng 9 năm 2011, hai khu công nghiệp đã có 22 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp hoạt động 9 tháng đầu năm 2011 đạt 127,16 triệu USD, tăng 26,58% so với cùng kỳ, kim ngạch xuất khẩu đạt 89,45 triệu USD, tăng 44,34% so cùng kỳ và nộp ngân sách 6,1 tỷ đồng, tăng 24,5% socùng kỳ 2010. 
 

 

Đình Hải