Một trong các nhiệm vụ trọng tâm phát triển ngành Công Thương tỉnh Long An năm 2016 theo Kế hoạch số 299/KH-SCT ngày 17/02/2016 là tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy hoạch, đề án trọng tâm của ngành; thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương.


Những tháng đầu năm 2016, ngành Công Thương tỉnh Long An đã triển khai xây dựng các quy hoạch, đề án phát triển của ngành: (1) Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến 2035; (2) Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; (3) Đề tài Chiến lược tiêu thụ hàng hóa nông sản chủ lực của tỉnh; (4) Nghị quyết về đầu tư và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh; Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh; Điều chỉnh, bổ sung về xây dựng, thẩm định, phê duyệt chương trình, kế hoạch, đề án và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương triển khai thực hiện Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ và Thông tư số 55/2015/TT-BCT quy định trình tự, thủ tục xác nhận và hậu kiểm ưu đãi đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định cấp Giấy xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Sở Công Thương đã được phân cấp thực hiện Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương về việc Quy định điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước.


Sở Công Thương đã phối hợp với Cục Công nghiệp địa phương tổ chức Hội thảo về cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp. Tổ chức khảo sát tình hình hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và khảo sát doanh nghiệp để động viên công nghiệp. Triển khai thực hiện 01 đề án KCQG đã được phê duyệt với kinh phí là 200 triệu đồng và 11 đề án khuyến công địa phương đợt I/2016 với kinh phí trên 1,1 tỷ đồng. Triển khai thực hiện Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thương mại biên giới. Phối hợp với Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh tổ chức thành công buổi làm việc giữa ngành Công Thương với các cơ quan, đơn vị của ngành nông nghiệp và các chủ trang trại, cơ sở chăn nuôi lớn của tỉnh Long An để cùng trao đổi thông tin về Dự án Mô hình chợ thí điểm an toàn thực phẩm trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2016 - 2020. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia 08 Hội chợ triển lãm. Phối hợp tổ chức Hội chợ Công nghiệp - Thương mại - Sinh vật cảnh năm 2016 tại tỉnh. Tổ chức 02 phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại thị xã Kiến Tường, huyện Bến Lức. Hỗ trợ 01 điểm bán hàng tự hào hàng Việt Nam. Tham dự các hội nghị tại tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, TP.HCM, Hà Nội và kết hợp tổ chức Đoàn doanh nghiệp xúc tiến một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh với thương nhân Trung Quốc như thanh long, chanh không hạt, khoai mỡ Bến Kè, chuối sạch... Tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, quảng bá sản phẩm hàng hóa thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử. Thông tin tình hình thị trường, các hoạt động của ngành trên trang website của Sở. Ban hành Quy định một cửa điện tử tại Sở.


Kết quả trong 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước đạt 31.598 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010), tăng trưởng 7,6%. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 13,34% (cùng kỳ tăng 12,54%). Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước tính 66.921,4 tỷ đồng, đạt 48,9% kế hoạch, tăng 15,3% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 15,5%). Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) 6 tháng đầu năm 2016 ước tính 89.097,3 tỷ đồng, tăng 18,7%. Toàn Tỉnh có tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,75% (kế hoạch 99,65%). Xuất khẩu ước tính 1.848 triệu USD, đạt 43,4% kế hoạch, tăng 7,2% (cùng kỳ tăng 7,8%). Nhập khẩu ước tính 1.424,3 triệu USD, đạt 44,2% kế hoạch, tăng 11,8% (cùng kỳ tăng 7,5%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tính 28.245,7 tỷ đồng, đạt 49,6% kế hoạch, tăng 18,3% (cùng kỳ tăng 19,5%). Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 2,45% so cùng kỳ. Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Công Thương công nhận 09 doanh nghiệp đạt doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2015, cấp mã MID xuất khẩu sang Hoa Kỳ cho 02 doanh nghiệp dệt may, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến QL1.


Năm 2017, UBND tỉnh Long An tiếp tục xác định mục tiêu tổng quát của Tỉnh là: “Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế, huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2016. Thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm. Phát triển nguồn nhân lực. Đẩy mạnh đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng chống thiên tai. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước các cấp”.


Đối với ngành Công Thương, UBND tỉnh xác định: Thực hiện tái cơ cấu ngành Công Thương, thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp và thương mại gắn với đổi mới mô hình phát triển theo hướng nâng cao hiệu quả phát triển bền vững góp phần thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế của tỉnh. Từng bước tạo chuyển biến về cơ cấu nội bộ ngành, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh.


Sở Công Thương tỉnh Long An xác định nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn tới: Triển khai thực hiện tốt các quy hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển của ngành đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tiếp tục thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Công Thương tỉnh phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế của tỉnh; Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2016 – 2020.


Mai Hương