Năm 2015, giá trị sản xuất công nghiệp của Ninh Thuận (Giá CĐ 94) ước đạt 3.085 tỷ đồng, tăng 16,1% so cùng kỳ. Trong đó: Công nghiệp khai khoáng tăng 8,94%; công nghiệp cung cấp nước, xử lý nước thải tăng 24,24%; công nghiệp chế biến tăng 16,87%; công nghiệp điện, khí đốt tăng 8,43% so cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2015 ước tăng 14% so cùng kỳ.


Kết quả tăng trưởng khá

Trong 22 sản phẩm công nghiệp chủ yếu và 02 sản phẩm mới (Bột rau câu và Nha Đam) có 19 sản phẩm tăng so với cùng kỳ năm 2014 và 8 sản phẩm tăng trên 20% như: Khăn bông tăng 3 lần, gạch không nung tăng 74,1%, tôm đông lạnh tăng 29,9%, muối chế biến tăng 26,7%, quần áo các loại tăng 24,1%; bao bì giấy tăng 37,4%...


Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp và làng nghề ước đạt 617 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 20% và tăng 12,2% so cùng kỳ. Hầu hết các sản phẩm TTCN, làng nghề tiếp tục duy trì sản xuất ổn định. Đặc biệt, qua công tác hỗ trợ từ hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại như: Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, tham gia hội chợ triển lãm, tham gia các Hội nghị kết nối cung cầu tại một số tỉnh, thành phố trong nước đã tạo điều kiện phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, góp phần tăng giá trị sản xuất TTCN, làng nghề.


Hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2015 phát triển theo hướng tích cực,  trong đó khu vực tư nhân tăng 24,48%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2015 ước đạt 14.044,6 tỷ đồng, tăng 13,9% so cùng kỳ.


Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, ước đạt 60 triệu USD, tăng 33,8% so cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: Hạt điều nhân ước đạt 27,07 triệu USD, tăng 28,2% so cùng kỳ; thủy sản ước đạt 32,06 triệu USD, tăng 40,2% so cùng kỳ. Thị trường xuất khẩu sản phẩm chủ lực của tỉnh là Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Đài Loan, Thái Lan, Úc và một số nước EU. Nhập khẩu, ước đạt 20,5 triệu USD, giảm 17,1% so cùng kỳ.


Năm 2015, Ninh Thuận triển khai thực hiện 5 đề án khuyến công quốc gia với tổng kinh phí trên 776,25 triệu đồng, bao gồm: 2 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị chế biến sản phẩm từ gỗ; 2 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị (chế biến nông sản (sấy măng) và chế biến rượu vang nho; đào tạo nghề may công nghiệp cho 120 lao động. Khuyến công địa phương thực hiện 07 đề án với tổng kinh phí hỗ trợ 224,34 triệu đồng. Công tác triển khai, hoàn thành và nghiệm thu các đề án theo đúng tiến độ đề ra.


Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản suất trên địa bàn trao đổi thông tin, liên kết với các doanh nghiệp, cơ sở ngoài tỉnh tìm hiểu và mở rộng đầu tư, phát triển thị trường tiêu thụ;... Ngành Công Thương Ninh Thuận đã phối hợp với các đơn vị tổ chức 03 hội chợ tại tỉnh; hỗ trợ và triển khai thông tin trên 10 hội chợ trong nước và 01 hội chợ nước ngoài (Trung Quốc); tổ chức 4 đợt tham gia kết nối cung-cầu cho các doanh nghiệp, cơ sở CNNT. Thực hiện các Chương trình bình ổn thị trường, đưa hàng Việt về nông thôn, Ngành đã  phối hợp với UBND các huyện cùng 04 doanh nghiệp tổ chức được 40 chuyến bán hàng lưu động phục vụ người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, Ngành cũng đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tổ chức 04 phiên chợ hàng Việt về nông thôn miền núi tại các huyện Ninh Hải, Ninh Sơn, Bác Ái, Thuận Nam.


Kế hoạch năm 2016


Năm 2016, ngành Công Thương Ninh Thuận đặt ra một số chỉ tiêu chủ yếu như: Giá trị sản xuất (giá so sánh 2010), phấn đấu đạt 6.470 tỷ đồng, mức tăng trưởng khoảng 18 ~ 19% so cùng kỳ; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 16% so cùng kỳ.


Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ phấn đấu đạt 16.100 tỷ đồng, tăng khoảng 14~15%so cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất khẩu phấn đấu đạt 70 triệu USD, tăng khoảng 16 ~ 17% so cùng kỳ; tổng kim ngạch nhập khẩu phấn đấu đạt khoảng 20 triệu USD.


Tiếp tục triển khai các đề án, chương trình phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và làng nghề có lợi thế, có thương hiệu, góp phần  tăng trưởng công nghiệp và giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.


Xây dựng Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận năm 2016; tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại trong và ngoài nước nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm có tính đặc thù và lợi thế của địa phương để từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu;…

 

ARID