Theo quy hoạch đề ra, Phú Thọ đã thực hiện quy hoạch được 22 cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, với tổng diện tích đất quy hoạch là 1.254,0 ha.

 

Trong đó, có 11 cụm công nghiệp (CCN) hoàn thành lập quy hoạch chi tiết, gồm: CCN Bạch Hạc, Phượng Lâu 1, Phượng Lâu 2, Kinh Kệ - Hợp Hải, Giáp Lai, Lương Sơn, Nam Thanh Ba, Thị trấn Hạ Hoà, Hoàng Xá, Thị trấn Sông Thao, Sóc Đăng; 07 CCN có dự án đầu tư hạ tầng được UBND tỉnh phê duyệt là CCN Bạch Hạc, Phượng Lâu 2, Kinh Kệ - Hợp Hải, Nam Thanh Ba, Thị trấn Hạ Hoà, Thị trấn Sông Thao, Sóc Đăng và 06 huyện, thành, thị đã thành lập Ban quản lý CCN như: TP. Việt Trì, Thị xã Phú Thọ, huyện Lâm Thao, huyện Đoan Hùng, huyện Thanh Ba, huyện Cẩm Khê. Hiện có 02 CCN cơ bản đầu tư xong hạ tầng đi vào hoạt động và tỷ lệ lấp đầy đạt trên 60% là CCN Bạch Hạc (TP. Việt Trì) và CCN Đồng Lạng (huyện Phù Ninh), do BQL Khu công nghiệp (KCN) tỉnh quản lý.

 

Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2013 đã có 49 dự án đầu tư vào 12 CCN, thu hút được lượng vốn đầu tư lớn từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Sản xuất của các doanh nghiệp trong CCN đã đóng góp tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2013 đạt 871,885 tỷ đồng, nộp ngân sách 8,5 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 2.958 lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Phú Thọ.

 

Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư cho xây dựng hạ tầng CCN của Phú Thọ còn rất hạn chế, tính đến hết năm 2011, chỉ có 06 CCN được ngân sách trung ương hỗ trợ với tổng số tiền là 11 tỷ đồng và 05 CCN được hỗ trợ 1.426 triệu đồng xây dựng quy hoạch chi tiết. Còn lại 11/22 cụm chưa làm quy hoạch chi tiết, chưa có hạ tầng và mặt bằng sạch dẫn đến sức thu hút đầu tư kém. Bên cạnh đó, có những CCN đã được quy hoạch chi tiết nhưng không triển khai được dự án nào (CCN thị trấn Hạ Hòa) nên không phát huy hiệu quả vốn đầu tư. Ngoài Công ty phát triển hạ tầng KCN là đơn vị sự nghiệp thuộc Ban quản lý KCN, Phú Thọ có 02 doanh nghiệp được giao làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN là Công ty TNHH Tasco 100% vốn Hàn Quốc (CCN Đồng Lạng) và Doanh nghiệp TN Thành Công (CCN Hoàng Xá). Các CCN còn lại đang triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư đường giao thông, điện, cấp, thoát nước. Một số CCN đã có nhà đầu tư thuê đất và đang triển khai thực hiện đầu tư.

 

Trong chuyến kiểm tra và làm việc của Cục Công nghiệp địa phương tháng 5/2013 vừa qua, về cơ bản Đoàn Công tác đánh giá: Các CCN được hình thành và phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đều phù hợp với quy hoạch xây dựng và phát triển các CCN chung của Vùng và quy hoạch phát triển công nghiệp của địa phương. Bên cạnh đó, Sở Công Thương cần tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02/3/2012 của Thủ tướng Chính Phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Khu kinh tế, Khu CN, CCN trên địa bàn. Đồng thời tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề về: Điều chỉnh diện tích quy hoạch CCN dưới 75 ha; rà soát lại quy hoạch theo khả năng, tiềm lực tài chính, các lợi thế, hoặc khó khăn để tăng, giảm, tạm dừng; thay đổi quy hoạch cho phù hợp, không chạy theo phong trào, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất, tránh tình trạng cung vượt quá cầu, không sử dụng đất chuyên canh sản xuất nông nghiệp... Chỉ rõ người quản lý, chủ khai thác hạ tầng, quỹ đất đối với các CCN trên địa bàn tỉnh hình thành trước khi Quy chế Quản lý CCN (QĐ 105/2009/QĐ-TTg) có hiệu lực; UBND tỉnh Phú Thọ cần sớm ban hành Quy chế phối hợp quản lý CCN trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, với các kiến nghị đề xuất: bổ sung quy hoạch CCN Cổ Tiết, huyện Tam Nông; CCN Tử Đà – An Đạo, huyện Phù Ninh; CCN Bãi Ba Đông Thành, huyện Thanh Ba vào quy hoạch các CCN trên địa bàn tỉnh đến 2020, đã được Đoàn Công tác ghi nhận và báo cáo Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo.

 

Quốc Hưng