Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng 7 tháng đầu năm nay sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn đạt mức tăng trưởng khá.


Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) trong 7 tháng đầu năm 2016 ước đạt 4309,73 tỷ đồng, tăng 8,14% so với cùng kỳ năm trước và đạt 58,2% so với kế hoạch năm 2016. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có mức tăng trưởng cao như: tinh bột sắn tăng 212,5%; ván ép tăng 130,91%; lốp xe các loại tăng 21,92%; điện sản xuất tăng 57,69%; săm xe các loại tăng 37,01%; điênh sản xuất tăng 27,18%; đá xây dựng tăng 25,16%; điện thương phẩm tăng 14,39%; bia dạng lon tăng 13,26%. Một số sản phẩm tăn ổn định như: gỗ cưa, gỗ xẻ tăng 6,59%; đồ uống không cồn, nước khoáng tăng 2,62%; nước uống được tăng 2,47%.


Để tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng công nghiệp, từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, hoàn thành kế hoạch cả năm 2016.


CTV. Linh An