Mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 2142/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục sản phẩm ưu tiên thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2017 - 2020.

Đây là danh mục các sản phẩm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mong muốn ưu tiên kêu gọi thu hút đầu tư để tập trung phát triển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trở thành Tỉnh mạnh về công nghiệp, sử dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến, sản xuất ra sản phẩm có giá trị tăng cao, có sức cạnh tranh, tiêu tốn ít năng lượng, thân thiện với môi trường.


Danh mục sản phẩm ưu tiên gồm 27 nhóm sản phẩm thuộc 03 nhóm ngành: Cơ khí chế tạo (16 nhóm sản phẩm), công nghiệp hóa chất (5 nhóm sản phẩm) và công nghiệp vật liệu (6 nhóm sản phẩm).

Đối với các sản phẩm nằm ngoài danh mục ưu tiên thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn từ năm 2017 – 2020 vẫn được Tỉnh tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư và được hưởng các ưu đãi đầu tư hiện có nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định hiện hành.


M.H