Tỉnh Thái Bình quy hoạch, xây dựng 8 khu công nghiệp, 18 cụm công nghiệp và 20 điểm công nghiệp làng nghề.  Các khu, cụm, điểm công nghiệp (KC ĐCN) đã  góp phần đưa giá trị sản xuất CN hàng năm của tỉnh đạt trên 6.500 tỷ đồng; tạo việc làm cho hơn 250 nghìn lao động, giúp địa phương có bước đột phá về phát triển kinh tế-xã hội.
 
  8 KCN của  Thái Bình  có tổng diện tích gần 1.545 ha, trong đó có 7 khu đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết để xây dựng hạ tầng và thu hút đầu tư, gồm: KCN Phúc Khánh có diện tích 200 ha, KCN Nguyễn Đức Cảnh gần 102 ha, KCN khí đốt Tiền Hải hơn 250 ha, KCN Cầu Nghìn 200 ha, KCN Sông Trà 200 ha, KCN Gia Lễ 85 ha và KCN Sơn Hải 135 ha.  8 huyện và thành phố trong tỉnh cũng đã quy hoạch và xây dựng được 18 CCN, với tổng diện tích hơn 618 ha và 20 ĐCN -làng nghề, với tổng diện tích gần 190 ha.
 
     Quy hoạch phát triển các KCĐCN-làng nghề gắn với cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư  đã giúp Thái Bình  thu hút được 126 dự án đầu tư trong và ngoài nước. Riêng KCN Phúc Khánh (TP.Thái Bình) đã thu hút được 47 dự án đầu tư, trong đó có nhiều DN nước ngoài như: Poong Shing (Hàn Quốc), Âu Lực, Hung Y (Đài Loan)... với tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 2.723 tỷ đồng, sử dụng hơn 21 nghìn lao động. Tại 18 CCN do các huyện và TP.Thái Bình trực tiếp quản lý hiện thu hút 127 dự án đầu tư và đi vào sản xuất, trong đó  dự án đầu tư  vào các CCN chủ yếu là các cơ sở sản xuất trong làng nghề chuyển ra, bước đầu phát huy  hiệu quả về  xử lý  ô nhiễm môi trường;  quảng bá, tập kết sản phẩm của các làng nghề.
 
Kết quả phát triển các KCĐCN-làng nghề  ở Thái Bình đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, giá trị sản xuất CN- TTCN của tỉnh đã đạt gần 6.000 tỷ đồng, tăng hơn 25% so cùng kỳ năm 2007. Đáng ghi nhận là sản xuất CN ở cả 3 khối: Kinh tế nhà nước, kinh tế ngoài nhà nước và đầu tư của nước ngoài vào tỉnh đều có mức tăng trưởng cao từ 22% đến 41% so thời gian cùng kỳ. CN-TTCN phát triển đa dạng đã giúp Thái Bình tăng thêm nguồn thu cho ngân sách gần 1000 tỷ đồng tiền thuế và phí/ năm.
 
  Các ngành, các cấp ở Thái Bình  đang nỗ lực tập trung tháo gỡ khó khăn cho các DN,  đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thu hút đầu tư, phấn đấu năm 2008 có giá trị sản xuất CN-TTCN đạt hơn 6.581 tỷ đồng./.
 
Phạm Điệp