Vừa qua, tại Long An, các Sở Công Thương Bình Thuận và Sở Công Thương Long An đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau về công tác quản lý CCN (CCN) và công tác khuyến công.Theo ông Dương Văn Hoàng Hoanh - Phó Giám đốc Sở Công Thương Long An, Long An hiện có có 40 CCN với tổng diện tích khoảng 4.234 ha, tập trung chủ yếu tại các huyện: Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước.

 

Long An nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nên công tác thu hút đầu tư tương đối thuận lợi, việc đầu tư xây dựng hạ tầng các CCN đều do doanh nghiệp thực hiện, Nhà nước chỉ tập trung đầu tư hạ tầng bên ngoài hàng rào CCN. Hiện tại đã có 9 CCN (746 ha) tiếp nhận doanh nghiệp (khoảng gần 200 doanh nghiệp đăng ký, trong đó có 134 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động), tỷ lệ lấp đầy của 9 CCN này khoảng 79,35%.

 

 Về công tác khuyến công, trong các năm qua Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Long An (Trung tâm) thường xuyên phối hợp với Liên minh hợp tác xã, Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Phòng LĐ & TBXH, đoàn thanh niên, chính quyền địa phương cấp huyện, xã để thực hiện các chương trình khuyến công trên địa bàn. Trung tâm đã xây dựng mạng lưới cộng tác viên khuyến công cấp tỉnh từ năm 2010, bao gồm các chuyên viên tại các Phòng Kinh tế - Hạ tầng của 13 huyện. Đến năm 2011 bổ sung thêm cộng tác viên ở các đơn vị: Chi cục Phát triển nông thôn, Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã, Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Hỗ trợ DN nhỏ và vừa. Năm 2013, Trung tâm triển khai nhiều chương trình hoạt động: thực hiện 6 đề án khuyến công quốc gia (theo Quyết định số 7768 ngày 18/12/2012 của Bộ Công Thương), với tổng kinh phí là 865 triệu đồng; thực hiện 11 đề án khuyến công địa phương (theo Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của UBND tỉnh), với tổng kinh phí là 783,36 triệu đồng. Bên cạnh đó, Trung tâm triển khai nhiều hoạt động tư vấn: thực hiện giám sát 07 công trình với tổng giá trị hợp đồng được trên 130 triệu đồng; Thẩm tra 30 công trình với tổng giá trị hợp đồng là 114 triệu đồng.

 

Ngoài ra, ở lĩnh vực kiểm toán năng lượng và sản xuất sạch hơn bước đầu được triển khai: thực hiện kiểm toán năng lượng tại Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 - Trạm nghiền Long An; Công ty TNHH Thực phẩm Quốc tế ChiaMeei.Tuy nhiên, bên cạnh các yếu tố thuận lợi khi triển khai nhiệm vụ, thì cũng còn có những khó khăn, hạn chế ảnh hưởng đến công tác quản lý CCN và khuyến công, như: việc chuyển đổi các CCN có diện tích trên 75 ha, xây dựng quy chế hoạt động Ban quản lý tại các CCN chưa đạt yêu cầu. Công tác khuyến công khi triển khai thực hiện cũng gặp những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Công tác thông tin tuyên truyền các quy định của Nhà nước về công tác tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu chưa được sâu rộng đến tận các cơ sở. Sự hợp tác của các doanh nghiệp và tính tích cực của cán bộ làm công tác khuyến công còn chưa cao …

 

Ông Hoàng Hảo Hiệp - Phó Giám đốc Sở Công Thương Bình Thuận cũng chia sẻ những khó khăn trong triển khai thực hiện công tác kêu gọi các nhà đầu tư vào các CCN, chưa tìm được nhà đầu tư vào CCN nên các cụm đi vào hoạt động còn chậm, tỷ lệ lấp đầy chưa cao. Công tác khuyến công cũng gặp không ít khó khăn trong triển khai thực hiện các đề án…Với việc gặp gỡ, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong công tác quản lý CCN cũng như triển khai thực hiện các chương trình khuyến công, sở Công Thương Long An và Bình Thuận hy vọng sẽ tạo những bước đi vững chắc để cùng với sự nỗ lực của toàn ngành, của các doanh nghiệp và sự quan tâm hỗ trợ từ các cấp, ngành mang lại những thành công, đóng góp hữu hiệu vào nền kinh tế - xã hội của mỗi địa phương.

 

Song Thanh