Năm 2017 là một năm được đánh giá là còn nhiều khó khăn của nền kinh tế trong nước và quốc tế. Nguyên liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất, thị trường đầu ra một số ngành hàng không ổn định, giá xuất khẩu một số mặt hàng có xu hướng giảm, chi phí vận tải, tiền công tăng. Tuy nhiên, được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, cộng với sự quyết tâm, chủ động, sáng tạo của các doanh nghiệp nên hoạt động xuất nhập khẩu vẫn được duy trì và tăng trưởng khá, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo số liệu Cục Thống kê công bố, Kim ngạch xuất khẩu năm 2017 ước đạt 105,6 triệu USD vượt 5,6% kế hoạch, tăng 39,2% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó: Nhóm ngành nông, lâm sản và nông lâm sản chế biến ước đạt 25,3 triệu USD, chiếm tỉ trọng 24%; Nhóm ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản ước đạt 32,5 triệu USD, chiếm tỉ trọng 30,8%; Nhóm hàng công nghiệp nhẹ khác như may mặc, sứ cách điện, hạt nhựa phụ gia ước đạt 47,8 triệu USD, chiếm tỉ trọng 45,2%.

Hàng hoá xuất khẩu của tỉnh đã có mặt tại khoảng hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, khoảng 65% vẫn được xuất sang thị trường Châu Á, tuy nhiên nếu tính theo các quốc gia và vùng lãnh thổ, thị trường xuất khẩu lớn nhất hiện nay của tỉnh là thị trường Mỹ, chiếm 29,5% với mặt hàng chính là các sản phẩm may mặc; thứ hai là thị trường Ấn Độ, chiếm 19,8%; tiếp theo là các thị trường Đài Loan, Hàn Quốc,… Thị trường Trung Quốc hiện chỉ chiếm hơn 6% tỷ trọng xuất khẩu.

Một số doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu tăng khá như Công ty CP nhựa và khoáng sản An Phát Yên Bái ước đạt kim ngạch 10 triệu USD, bằng 117,5% kế hoạch, tăng 17,8% so với cùng kỳ; Công ty liên doanh cacbonnat YBB ước đạt kim ngạch 3,2 triệu USD, bằng 81,1% kế hoạch, tăng 88,5% so với cùng kỳ; Công ty TNHH Quốc tế Vina KNF ước đạt kim ngạch 20 triệu USD, bằng 222,7% kế hoạch, tăng 190,5%; Công ty TNHH Deaseung Global ước đạt kim ngạch 11 triệu USD, bằng 276% kế hoạch, tăng 301,8% so với cùng kỳ; Công ty TNHH Unico Global ước đạt kim ngạch 2,8 triệu USD, bằng 47% kế hoạch.


Sang năm 2018, nền kinh tế vẫn được nhận định là tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhưng lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành quyết tâm chung tay tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ sản xuất tiếp cận vốn tín dụng có hiệu quả. Tăng cường thu hút đầu tư và hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về Hỗ trợ và Phát triển doanh nghiệp đến 2020; Tập trung việc hỗ trợ thị trường tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm đi đôi với chú trọng xây dựng thương hiệu doanh nghiệp, nhãn hiệu sản phẩm. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hạ tầng thương mại điện tử, tham gia hoạt động trên sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh. Phấn đấu năm 2018 xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng từ 14 - 15% so với cùng kỳ năm trước, vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao là 120 triệu USD.


TBT