Bản đồ cụm công nghiệp
Nhằm thu hút, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập cho người dân, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 về việc thành lập cụm công nghiệp (CCN) Gia Phú, huyện Gia Viễn và Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 về việc thành lập CCN Khánh Hồng, huyện Yên Khánh.
CCN Gia Phú được thành lập có quy mô 50 ha, thu hút các dự án công nghiệp công nghệ sạch như: May mặc, giày da, linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô,…; CCN Khánh Hồng được thành lập ...
CCN Hoành Bồ được thành lập có quy mô 55,36 ha, để phục vụ việc sắp xếp bố trí các cơ sở sản xuất của địa phương thuộc các nhóm ngành như: ...
Theo Báo cáo còn 20/63 địa phương chưa hoàn thành việc xử lý CCN hình thành trước Quy chế mặc dù thời hạn xử lý các CCN này đã kết thúc (31/12/2015). ...
Công tác quản lý các CCN trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được thống nhất thực hiện theo quy định tại Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính ...
Theo quy hoạch điều chỉnh để tập trung nguồn lực đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng cho các CCN, tỉnh Thừa Thiên Huế giữ lại 10 CCN với tổng diện tích là ...
Một là, Dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung các tiêu chí, trình tự quy hoạch, thành lập, mở rộng, đưa ra khỏi quy hoạch CCN theo hướng quy định ...
Hiện tại, CCN Diên Phú đã thu hút 27 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 300 tỷ đồng; tất cả các dự án đều đi vào hoạt động, ...
Theo đánh giá từ Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình, các CCN trên địa bàn Tỉnh đang phát triển khá nhanh. Một số CCN đạt tỷ lệ lấp đầy cao, như: CCN ...
Tuy nhiên, tại thời điểm ban hành Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg trên cả nước đã có trên 600 CCN được hình thành. Việc quy hoạch, thành lập, đầu tư xây dựng của ...
Được biết từ năm 2000, hệ thống cơ sở chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tăng mạnh, đến nay có 991 cơ sở. Mô hình sản xuất kinh ...