Bản đồ cụm công nghiệp
Vừa qua, để chuẩn bị cho việc sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, Cục Công nghiệp địa phương (CNĐP) đã có Báo cáo số 04/BC-CNĐP về tình hình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ cụm công nghiệp (CCN) trên phạm vi cả nước. Báo cáo đã khái quát, chỉ rõ những kết quả đạt được và tồn tại trong công tác quản lý và đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp (CCN) tại các địa phương hiện nay.
Trong phân cấp quản lý kết cấu hạ tầng kỹ thuật các CCN theo quy định tại Quy chế quản lý CCN ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TT ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính ...
1. Thông tin, tư liệu về quản lý và quy hoạch cụm công nghiệp xem tại đây. 2. Thông tin, tư liệu về kết quả hoạt độn khuyến công xem tại đây. ...
Tuy nhiên, việc đầu tư phát triển CCN thời gian qua tại các địa phương còn gặp nhiều khó khăn do mấy nguyên nhân cơ bản sau: (1) CCN chủ yếu nằm ...
Qua khảo sát 1.200 doanh nghiệp dân doanh thì lao động bình quân của doanh nghiệp chỉ khoảng 90 người. Tỷ lệ người lao động có giao kết hợp đồng lao động ...
Nhà máy sản xuất chế biến tinh bột sắn do Công ty TNHH chế biến nông sản Hoa Sơn làm chủ đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt với tổng diện tích ...
Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đang đứng trước cơ hội tăng lên nhiều lần, khi Việt Nam đang trong quá trình đàm phán tham gia Hiệp định đối tác xuyên ...
Với những giá trị chứa đựng bên trong, vị thế và phong cảnh làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp sẽ là các điểm du lịch lý tưởng cho khách ...
Đồng Tháp là tỉnh có ngành sản xuất, chế biến thủy sản chiếm tỷ trọng lớn trong khu vực, sản phẩm chủ yếu là cá phi lê đông lạnh xuất khẩu; tổng ...
Góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp; từng bước đổi mới công nghệ, cải ...
Bên cạnh những sản phẩm truyền thống như cuốc, xẻng, cày bừa, đinh các loại… làng nghề Phùng Xá còn nổi tiếng hơn với nhiều sản phẩm như: Khung nhà cỡ lớn, ...