Cụm công nghiệp
Với mục đích phát triển thị trường ở khu vực Đông Nam Á, Công ty Dây và Cáp điện Dow (Mỹ) vừa tổ chức 3 cuộc hội thảo ở 3 thành phố lớn trong khu vực trong đó có TP.Hồ Chí Minh với sự tham gia của các Sở, ngành, các doanh nghiệp cung cấp điện và sản xuất dây, cáp địa phương.
Ông Jon Penrice, giám đốc tiếp thị toàn cầu của Dây và Cáp điện Dow trả lời phỏng vấn của Báo Công Thương về định hướng phát triển của công ty tại thị trường Việt Nam. Xin ông cho biết ...
Thực trạng và kiến nghị Triển khai Nghị quyết 30/2008/NQ-CP, thời gian qua các bộ, ngành đã tích cực triển khai các gói kích cầu của Chính phủ. Hệ thống ngân hàng ...
Để triển khai thực hiện tốt Quy chế, Bộ Công Thương đã có công văn số 1009/BCT-CNĐP ngày 08 tháng 10 năm 2009 do Thứ trưởng Lê Dương Quang ký về việc ...
Quýã¿t ẵ‘õ»‹nh phê duý»‡t "Chiõã¿n lặ°õ»êc sõãên xỷãơt sõãâch hặân trong công nghiõ»‡p ẵ‘õã¿n nẵƒm 2020" (Xem chi tiõã¿t tõãâi ẵ‘ây)
Theo số liệu điều tra năm 2008 của Bộ Công Thương, tại các địa phương trên cả nước, chỉ có 39% số doanh nghiệp đủ mặt bằng sản xuất kinh doanh, còn ...
Số liệu về cụm công nghiệp của các tỉnh vùng Đông Nam Bộ TT Địa phương Số liệu về cụm công nghiệp (CCN) Cụm CN theo QH (1) Cụm CN đã thành ...
Số liệu về cụm công nghiệp của các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long TT Địa phương Số liệu về cụm công nghiệp (CCN) Cụm CN theo QH (1) Cụm CN ...
Số liệu về cụm công nghiệp của các tỉnh vùng ĐBSH và Bắc Trung Bộ TT Địa phương Số liệu về cụm công nghiệp (CCN) Cụm CN theo QH (1) Cụm CN ...
Biểu số liệu về cụm công nghiệp của các tỉnh vùng Trung du miền núi phía Bắc TT Địa phương Số liệu về cụm công nghiệp (CCN) Cụm CN theo QH (1) ...
Số liệu về cụm công nghiệp của các tỉnh vùng DHMT TT Địa phương Số liệu về cụm công nghiệp (CCN) Cụm CN theo QH (1) Cụm CN đã thành lập (2) ...